حکایت در معنی شفقت - 1390-10-06 12:55:00
متن آهنگ وداع (سعید پور سعید) - 1390-08-23 11:13:00
دست از طلب ندارم تا کام من برآید - 1390-08-09 11:14:00
دردم از یارست و درمان نیز هم - 1390-08-09 11:13:00
متن ترانه دروغه / مازیار فلاحی - 1390-07-18 09:07:00
متن آهنگ زیبای امید - اگر مانده بودی - 1390-07-11 11:38:00
سهراب سپهري /برخورد - 1390-06-29 07:45:00
Your Voice... - 1390-06-26 15:36:00
A Night On The River - 1390-06-22 08:08:00
مریم حیدرزاده - یک سبد آرزوی کال - 1390-06-20 10:35:00
مریم حیدرزاده - یک حقیقت تلخ - 1390-06-20 10:34:00
داروَگ - 1390-06-19 13:19:00
- 1390-06-18 12:15:00
مسافر - 1390-06-18 11:05:00
- 1390-06-18 10:58:00
مطلب ارسالی ازmasoud - 1390-04-27 23:16:00
صدامطلب ارسالی ازmasoud - 1390-04-26 19:12:00
عشق تاریخ مصرف داردمطلب ارسالی ازmasoud - 1390-04-26 19:05:00
دوستت دارممطلب ارسالی ازmasoud - 1390-04-26 18:58:00
ماه و سنگ - 1390-04-26 11:46:00
دریا - 1390-04-26 11:38:00
- 1390-04-26 11:32:00
- 1390-04-26 11:15:00
The Girl With April In Her Eye - 1390-04-26 10:34:00
Don't You Forget About Me - 1390-04-26 10:26:00
ای دل عبث مخور غم دنیا را - 1390-04-26 10:18:00
سر آغاز - 1390-04-26 10:11:00
مثنوی معنوی - 1390-04-25 17:19:00
she come back - 1390-04-25 15:18:00
i miss u - 1390-04-24 11:59:00
Enrique Iglesias - I Have Always Loved You - 1390-04-24 10:02:00
گزیده اشعار حمید مصدق - 1390-04-24 01:32:00
گزیده اشعار سهراب سپهری - 1390-04-24 01:06:00
friend by sohrab sepehri - 1390-04-24 01:06:00
دل ... - 1390-04-23 18:48:00
نقــــــاب ... - 1390-04-23 18:14:00
A Rainy Night In Paris Lyrics - 1390-04-23 10:11:00
best lyrics - 1390-04-23 09:50:00